SPÆNDENDE GENERALFORSAMLING I KORSØR ERHVERVSFORENING

Det var en meget spændende Generalforsamling i Korsør Erhvervsforening, hvor især Formand Jakob Stryhns beretning om de mange aktiviteter i foreningen vakte min interesse. 

Hvis nogen skulle tro, at Korsør er en træt by, så skal man snart aflægge byen et besøg og høre om alle de – vilde – planer, der allerede nu eksisterer, hvoraf flere allerede er igangsat. 

Det glæder jeg mig til at være en del af og bidrage til og jeg blev på aftenen valgt ind som Suppleant, så for min skyld kan vi godt snart holde første konstituerende møde snart, så vi kan få arbejdshandskerne på.