GODE SNAKKE FORAN FØTEX I KORSØR

Det er dejligt at opleve den tætte trafik af kunder til Føtex i Korsør, hvor jeg sammen med Borgmesterkandidat Knud Vincents og en række af mine øvrige Byrådskandidat-kolleger var troppet op for at snakke politik med de forbipasserende.

Der var flere gode snakke om vigtige emner, hvoraf jeg lige vil nævne 3 her.

STØTTE TIL DE PÅRØRENDE

En kvinde havde en bøn til mig, som jeg har lovet at tage med mig ind i Byrådet, nemlig at Slagelse Kommune bliver endnu bedre til at hjælpe og støtte de pårørende, når et familiemedlem rammes af sygdom – i denne kvindes tilfælde er det hendes mand, der er alvorligt syg af Alzheimer.

Han er nu kommet på plejehjem, men prisen for dette er så høj, at hun har måttet flytte i sommerhus, for at kunne få det til at løbe nogenlunde rundt. Når hun har klaget sin nød over dette, har hun fået det svar, at det bedre kan betale sig for hende at blive skilt.

Tænk engang…

Ikke nok med at hun skal være det nærmeste vidne til at hendes mand gennem 55 år er blevet alvorligt syg. Endda af en forfærdelig sygdom, hvor hun hver dag mister lidt mere af den mand, han engang var. Hun er nu alene om at kæmpe for at få sit eget liv til at hænge sammen på alle måder – ikke mindst økonomisk! I stedet for at blive støttet i en livskrise, får hun besked om at en skilsmisse nok er det bedste…

Det kan vi som samfund og Kommune simpelthen ikke være bekendt! Når behandling på sygehuse og ophold på Hospice er gratis, så bør nødvendigt ophold på plejehjem eller lignende også være en mulighed. Som pårørende er man rigeligt ramt af sin sorg og alle de øvrige forhold, der følger med en ægtefælles eller slægtnings livstruende sygdom. Nu var tid og sted ikke lige det mest optimale for at gå i dybden med en så alvorlig snak, så vi kunne ikke nå rundt om alt.

Det er kun to år siden jeg selv mistede min mor, der desværre var blevet ramt af Frontallap demens – en anden type demens, men lige så dødelig og ødelæggende som Alzheimer. Derfor har jeg selv haft det helt inde på livet og har oplevet min mor forsvinde dag for dag og hvordan det påvirkede os alle – ikke mindst min far. Det er derfor et område, der berører mig dybt og hvor jeg håber at kunne gøre en positiv forskel, hvis jeg er så heldig at blive valgt ind i Slagelse Byråd.

FISKENE FORSVINDER

Jeg fik også en spændende snak med en fisker, der de sidste 15 år har fisket her i Korsør. I starten var det helt fantastisk, men som tiden er gået bliver der færre og færre fisk at fange. Det bekymrer ham helt vildt meget. Ikke fordi han er bange for at miste sit erhverv, for så kunne han nok sagtens finde på noget andet at lave, som han selv sagde det. Men fordi han bekymrer sig om miljøet og havets tilstand. Antallet af fisk og ikke mindst antallet af arter er faldet uhyggeligt meget, fortæller han, og lod mig ikke i tvivl om, at hans bekymring er ægte og dybtfølt.

Han frygter at havets spisekammer bliver udtømt om føje år og at vi derfor vil stå overfor en hungersnød af gigantiske proportioner, da fisk jo udgør en stor del af fødevaresortimentet verden over.

Han er dybt bekymret for de udslip, der kommer fra fabrikker, der ikke har renseanlæg, men blot fortynder deres forurenede væsker inden de bliver ledt ud i havet. Hans helt klare opfordring til mig som ny Byrådskandidat var at rette fokus på alle virksomheder, der behandler kemisk affald i Slagelse Kommune, så vi fra kommunal side kan sikre havmiljøet bedst muligt til gavn for alle – ikke mindst kommende generationer.

Vi skal naturligvis sikre, at vores virksomheder opfylder alle miljøkrav, men vi kan tillige vælge være på forkant og måske endda skabe nye standarder på miljøområdet. Vi kommer i hvert fald ikke forrest ved blot at gå i andres fodspor, så som – formentlig – Danmarks største kommune med 180 km. strandlinje er det ret oplagt, at vi tager têten på dette område.

DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL

Den sidste samtale jeg lige vil nævne her, var en meget kort samtale med en ung fyr, som blot trak opgivende på skuldrene og sagde: “Det nytter jo ikke noget alligevel!” og så var han videre i lørdagstrængslen.

Jeg har ikke kunnet slippe ham af tankerne, for han er jo ikke den første, der har sagt det, eller noget der ligner. Det bekymrer mig faktisk virkelig meget, for jeg oplever at vores demokrati i forvejen er under pres.

Vores frihed, retten til at vælge selv, ejendomsretten og noget så simpelt som det at sige, hvad vi tænker, føler eller mener. Der er kommet en række begrænsninger på vores ordvalg. Der er – efterhånden – mange områder, vi ikke må lave sjov med eller kommentere på, uden at det hagler ned med kommentarer og folk bliver udskammet.

Der er pres på alle, der vælger at stille op til de hverv, som nu engang betyder meget for vores demokrati, eksempelvis alle os, der stiller op til Kommunalvalget i år eller har gjort det tidligere. Mange modtager hadske beskeder og bliver mødt med skarpe udsagn eller tilråb i det offentlige rum.

Vi har masser af politikere, der er nødt til at have politibeskyttelse døgnet rundt, så det maner da til eftertanke, når man siger ja til at stille op.

Når vi alligevel er mange, der vælger at gøre det, er det jo fordi vi basalt set kæmper for demokratiet! For at vi skal bevare det frie valg. For at vi alle skal kunne ytre – stort set – hvad vi vil, uden at risikere at ryge i fængsel eller blive dræbt. For at vi kan demonstrere, når vi er utilfredse eller fejrer noget. For at sikre tingene fungerer for os lokalt som nationalt.

Den vigtigste måde vi kan gøre det på, er jo helt enkelt at være aktive i vores samfund – enten bare på privat basis i dagligdagen eller ved at stemme, når vi får muligheden for det.

Du kan ikke vinde i Lotto uden at have købt en kupon og på samme måde kan du ikke “vinde” en bedre kommune, hvis du ikke stemmer på den kandidat, som du tror mest på. Den kandidat, som du har størst tiltro til. Det kan sagtens tænkes, I ikke er enige om alt, men hvor mange kan vi være fuldstændigt enige med, når vi nu engang også elsker diversitet og at vi selv som andre kan få lov til at være forskellige.

Stemmer du personligt på mig, så kan du være sikker på, at jeg ikke skifter parti eller ændrer på mine basale holdninger, men jeg vil stadig have lov til at blive klogere på forskellige områder, hvilket måske kan medføre, at jeg af og til ændrer synspunkt.

Stemmer du personligt på mig, stemmer du også på Knud Vincents som ny borgmester for Slagelse, for jeg er sikker på, at Knud brænder for Slagelse Kommune. Han er et engageret menneske og som landmand har han en solid jordforbindelse og det er guld værd, når man skal forvalte økonomien i en så stor kommune. Han er visionær og ambitiøs, og så er han et utroligt arbejdsomt menneske, der tillige har god humor, glimt i øjet og levende interesseret i at Slagelse Kommune er et rigtig godt sted at bo, arbejde, studere, osv.

Her kan du se en del af den stærke flok Venstre kandidater til årets Kommunalvalg. Fra venstre side:

Vibeke Nørly, Jørn-Ole Didriksen, Borgmesterkandidat Knud Vincents, Peter Bech og Michael Gram.