SÆT DIT PRÆG PÅ FREMTIDEN: STEM PERSONLIGT → Sæt dit X ved VIBEKE NØRLY!

Borgmesterkandidat Knud Vincents

Jeg stiller op for Venstre og for at støtte op om Knud Vincents som Borgmesterkandidat, fordi jeg er sikker på, at han er den rette til at varetage hele kommunens interesser.

Knud Vincents er en person, der brænder 100% for det han sætter sig for. Og han brænder for at udvikle og gøre en forskel for Slagelse Kommune på den lange bane – som han har gjort det så længe jeg kan huske det.

Vi skal altid have fokus på den langsigtede udvikling. Vi skal sigte mod, at næste generation får en endnu bedre kommune. Og derfor skal vi turde være visionære, og handle efter en langsigtet plan.

Som lokalpolitiker handler det om at finde løsninger for både borgerne, medarbejderne og virksomhederne. Og derfor gælder det om at kunne samarbejde bredt. Det kan Knud, der tror på vi skal turde være visionære. Vi skal udvikle vores kommune, så vi giver den videre i endnu bedre stand til vores børn. Og det skal vi gøre på tværs af vores 3 købstæder, 100 landsbyer og 2 øer. Det handler om at se kommunen som en helhed og ikke i fraktioner.

Som borgmester vil Knud Vincents arbejde for, at vi får sat en ny retning for vores kommune. Vi skal skabe nye arbejdspladser, forbedre vores kernevelfærd og sikre trygheden i hele vores kommune.